Istniejemy na rynku od 2007 roku!

Sprawdź nasze usługi

Kontrola i nadzór

Kontrola i nadzór

nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy

Prowadzenie szkoleń

Prowadzenie szkoleń

wstępnych i okresowych z zakresu BHP

Inspekcja zakładów pracy

Inspekcja zakładów pracy

pod kątem bezpieczeństwa i higieny środowiska pracy oraz ppoż

Kontrola procesów technologicznych

Kontrola procesów technologicznych

Kontrola procesów technologicznych

pod względem narażenia pracowników na czynniki szkodliwe i uciążliwe, doradztwo w zakresie wyposażenia pracowników w indywidualne środki ochrony

Doradztwo w zakresie prawa pracy

Doradztwo w zakresie prawa pracy

Doradztwo w zakresie prawa pracy

zagadnień związanych z BHP i PPOŻ

Prowadzenie, opiniowanie i tworzenie dokumentacji z zakresu BHP

Prowadzenie, opiniowanie i tworzenie dokumentacji z zakresu BHP

Prowadzenie, opiniowanie i tworzenie dokumentacji z zakresu BHP

regulaminy, zarządzenia, instrukcje, procedury, rejestry, tabele przydziału odzieży i inne

Uczestnictwo w komisjach BHP

Uczestnictwo w komisjach BHP

Uczestnictwo w komisjach BHP

Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego

Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego

Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego

na stanowiskach pracy

Przeprowadzenie postępowania powypadkowego

Przeprowadzenie postępowania powypadkowego

Przeprowadzenie postępowania powypadkowego

Współpraca z firmami

Współpraca z firmami

Współpraca z firmami

wykonującymi pomiary czynników szkodliwych

Współpraca z państwowymi organami kontroli

Współpraca z państwowymi organami kontroli

Współpraca z państwowymi organami kontroli

PIP, Sanepid