All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

O FIRMIE:

Firma Usługi BHP Paweł Kotas istnieje na rynku od 2007 roku a kontakt z zagadnieniami związanymi z bhp posiada i wykonuje prace w tym zakresie od 2001 roku.

Firma działa głównie na terenie m. Krakowa i powiatu krakowskiego a także wykonuje zlecenia na terenie południowej Polski. Świadczy usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony przeciwpożarowej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji.OSIĄGNIĘCIA I KWALIFIKACJE

WYKSZTAŁCENIE dot. Paweł Kotas: Wyższe, Podyplomowe

 • 2006 r. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych -

  „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości

 • 2000 r. Dyplom - Magister Ochrony Środowiska

  Uniwersytet Jagielloński, Kraków

  Wydział Chemii, kierunek - Ochrona Środowiska


UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE:

 • Kontrola i nadzór nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp
 • Inspekcja zakładów pracy pod kątem bezpieczeństwa i higieny środowiska pracy oraz ppoż.
 • Kontrola procesów technologicznych pod względem narażenia pracowników na czynniki szkodliwe i uciążliwe, doradztwo w zakresie wyposażenia pracowników w indywidualne środki ochrony
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy, zagadnień związanych z bhp i ppoż. oraz przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych
 • Prowadzenie, opiniowanie i tworzenie dokumentacji z zakresu bhp
 • Przeprowadzenie postępowania powypadkowego
 • Uczestnictwo w komisjach bhp